I Łódzki Kongres Świętej Faustyny

4 Października 2018, 08:00 (Czwartek) - 5 Października 2018, 21:00 (Piątek)

Zobacz na mapie

  Rodzaj Dostępne do Cena Liczba
  Opłata za uczestnictwo
10 Września 2018 70,00 zł
  Testowy
Wyprzedane bezpłatny Brak wolnych miejsc

Kongres będzie spotkaniem przedstawicieli* parafii św. Faustyny, Miłosierdzia Bożego i o podobnych wezwaniach z całej Polski, oraz wszystkich, którym bliskie jest posłanie św. Faustyny. Chcemy pokazać, że Bóg wybrał Łódź na miejsce objawienia się Helenie Kowalskiej i przekazania Jej swojej woli powołania Jej do życia konsekrowanego i do świętości, że to w Łodzi padły słowa: Dokąd cię cierpiał będę i dokąd mnie zwodzić będziesz? [Dz. 9]

Z niej wyjdzie iskra… [Dz. 1732] - ten, kto przyjmie Boże Orędzie Miłosierdzia może stać się iskrą miłosierdzia, która przygotuje świat na ostateczne przyjście Pana Jezusa.


CELE KONGRESU

  • pokazanie miejsca, gdzie zaczęła się droga św. Faustyny: dom przy ul. Krośnieńskiej, park Wenecja, katedra łódzka;
  • wymiana i porównanie doświadczeń dotyczących kultu Bożego Miłosierdzia, kultu św. Faustyny i realizacji misji bycia "Apostołami Bożego Miłosierdzia" w parafiach do tego szczególnie posłanych i innych;
  • udział w Apostolstwie Miłosierdzia Bożego;
  • nawiązanie kontaktów między duszpasterzami, osobami świeckimi z różnych zakątków Polski, którym patronuje Miłosierdzie Boże i św. Faustyna;
  • propozycja stworzenia w parafiach apostolskich grup "Iskierek" - niosących Boże Miłosierdzie ludziom poprzez czyn, słowo i modlitwę - Miłosierdzie masz okazywać zawsze i wszędzie bliźnim, nie możesz się od tego usunąć ani wymówić, ani uniewinnić [Dz. 742].


* - aby umożliwić jak największej liczbie parafii uczestnictwo w Kongresie sugerujemy, by z poszczególnych parafii zgłosiły się max po 4 osoby.


Uczestnictwo w Kongresie możliwe jest po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego wraz z uiszczeniem opłaty za uczestnictwo, która ma pokryć koszty logistyczne organizacji Kongresu (m.in. koszt przerw kawowych, dwóch obiadów i kolacji w pierwszym dniu dla uczestników Kongresu).

Wypełnienie formularza zgłoszeniowego i uiszczenie opłaty za uczestnictwo oznacza akceptację Regulaminu.


Serdecznie zachęcamy do uczestnictwa
w I Łódzkim Kongresie Świętej Faustyny !

Zobacz również:

konferencje konferencje w 93-029 łódź wydarzenia 93-029 Łódź